Grabbhumor.com logotype

12 bilder som fullständigt saknar logik - och som fick oss alla att se ut som frågetecken

2. Någon som parkerat bilen på taket?