Grabbhumor.com logotype

12 bilder som fullständigt saknar logik - och som fick oss alla att se ut som frågetecken

3. Seriöst - hur kom mamma dit?