Grabbhumor.com logotype

Vad gör tandläkaren på lunchen?

Pappa: Vad gör tandläkaren på lunchen?

Familjen: Ingen aning...

Pappa: Käkar!