Grabbhumor.com logotype

Tarzans förändrar

Vad heter Tarzans föräldrar?

Morzan och Farzan...