Grabbhumor.com logotype

Svenska ordspråk att minnas 276-300

1. Allt vi kan göra är att göra det bästa av var dag.

2. För mycket av det goda kan vara underbart.

3. Använd spegeln och inte kikaren när du letar efter fel.

4. Ibland kan livet vara som en promenad med grus i skorna.

5. Förr lämnade man Sverige på grund av fattigdom – nu på grund av rikedom.

6. Ju färre vänner man har desto bättre förstår man vänskapens värde.

7. Tänk inte på framtiden, den kommer tids nog.

8. Människor vill hellre förbättra varandra än sig själva.

9. Innanför skröpliga skal kan man finna ädla pärlor.

10. Det är inte många som vet hur bra de har det – däremot hur bra andra har det.

11. Ett beslut är ofta bevis på att man blivit trött på att tänka.

12. Trygghet är att gå vilse utan att tappa bort sig.

13. Alla djur, utom människan, vet att livets huvudsakliga mening är att njuta av livet.

14. Att inte ha blivit älskad är otur, att inte kunna älska – det är olycka.

15. Det är ingen konst att bli gammal. Konsten är att vara gammal.

16. Beröm är lika viktigt för människan som den luft hon andas.

17. Det är sättet att använda våra gåvor som gör dem värdefulla.

18. Kunskap hjälper inte om den inte styrs av sunt förnuft.

19. Största hotet mot framtiden är likgiltigheten.

20. Om du inte bestiger berget får du ingen utsikt över dalen.

21. Lyckan växer i vår egen täppa och kan inte plockas i främmande trädgårdar.

22. Vad du inte önskar gjort mot dig själv, gör det inte mot andra.

23. Man ska inte sörja det man saknar, utan glädjas åt det man har.

24. Bättre med lite smuts i hörnen än ett rent helvete.

25. Det är aldrig för sent att bli den du aldrig var.