1. Tänk på att främlingar är vänner som du inte känner.

2. En strimma sol kan väcka upp mer än tusen nätter förmår att kväva.

3. Livet är en bok och ödets vindar kasta om dess blad.

4. Sitt goda minne tappar man. Men goda minnen bevarar man.

5. Äger du för mycket, giv av ditt överflöd; äger du för lite, giv av ditt hjärta.

6. Jag gillar arbete, det fascinerar mig. Jag kan sitta i timmar och titta på .

7. Vansinne är ärftligt. Du kan få det av dina barn.

8. Risken med att vara rolig är att folk tror att man skämtar.

9. En komiker är en man som gör roliga saker. En stor komiker är en man som gör saker roliga.

10. Ett gott omdöme beror på erfarenhet, och erfarenhet får man på grund av dåligt omdöme.

11. Endast den som inte uträttar något kan undgå att göra fel.

12. Störst är det goda du har gjort och den glädje du har skänkt andra.

13. Enda sättet att få en vän är att vara en.

14. Vackra drömmar styrker själen.

15. Varför ljuga när det finns så många olika sätt att säga sanningen på.

16. Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck.

17. En kopp kaffe kan bli början till livslång vänskap.

18. Den som föraktar den fattige blir aldrig rik.

19. Lyckan är inte att vara framme. Lyckan är att vara på väg.

20. Tala inte så du glömmer att lyssna.

21. För att ha verklig behållning av glädjen behöver man någon att dela den med.

22. Människan är inte där hennes skor står utan där hennes drömmar är.

23. Endast genom handling vinner livet betydelse.

24. Somliga blir arga för allting och somliga blir arga för ingenting.

25. Det är inte det vi läser utan det vi kommer ihåg som gör oss lärda.