Grabbhumor.com logotype

Svenska ordspråk att minnas 101-125

1. Det finns ingen bättre spegel än en gammal vän.

2. En man utan vänner är som en vänsterhand utan den högra.

3. Må Gud bevara mig för lugna vatten, för stormiga bevarar jag mig själv.

4. Den som säger sanningen syndar inte, men han skapar besvär.

5. För lata svin är marken alltid frusen.

6. Där ingen nyckel passar, där öppnar tålamodet.

7. Att resonera med fruntimmer är som att spotta i lovart.

8. Kvinnor lovordar en blygsam man, men de tycker inte om honom.

9. När två kvinnor kommer tillsammans får den tredje sitta emellan.

10. Det är med åren som med suparna – det är de sista som knäcker en.

11. Utan frestelse ingen dygd.

12. En ärlig man blir sällan rik.

13. Ärlighet varar längst, för den slits minst.

14. När Gud vill straffa en hederlig man ger han honom en vacker dotter.

15. Dumheten förlåter Gud, men inte dumheterna.

16. De synder man mest ångrar på gamla dar är de man inte begått.

17. Ingen har så starka ben att han förmår bära goda dagar.

18. Sällan sover rädd man hos vacker kvinna.

19. Den girige blir aldrig mätt förrän han får munnen full av jord.

20. Mången går annans bud och uträttar eget ärende.

21. Förbjuden väg är ofta hårt sliten.

22. Den som har planterat trädet får sällan smaka frukten.

23. Medan gräset gror dör kon.

24. Sovande husbonde får drömmande dräng.

25. Hellre liten herre än en stor tjänare.