Grabbhumor.com logotype

Magen satsade på egen karriär

Så här blir det för det mesta hos oss killar.