Grabbhumor.com logotype

Jag startade med två tomma händer...

Och jag har fortfarande det mesta kvar.

Jag startade med två tomma händer...