Och jag har också ett väldigt konkret bevis på detta...