Alla som har barn förstår att det ligger otroligt mycket sanning i detta.