Grabbhumor.com logotype

Du blir inte smartare för att du blir äldre. Du har bara mindre idiotiska saker kvar att göra.

Att visdom kommer med åldern är bara en myt. Däremot lär man sig av alla idiotiska saker man gjort, och förhoppningsvis gör man inte om dem.

Du blir inte smartare för att du blir äldre. Du har bara mindre idiotiska saker kvar att göra.