Att visdom kommer med åldern är bara en myt. Däremot lär man sig av alla idiotiska saker man gjort, och förhoppningsvis gör man inte om dem.