Grabbhumor.com logotype

12 personer som förstår Murphys lag bättre än någon annan

5. Men, jag ville bara veta hur mycket jag väger.