Grabbhumor.com logotype

12 bilder som fullständigt saknar logik - och som fick oss alla att se ut som frågetecken

12. Men hur kom katten dit? Ninja?